Курсовете в този клас:

Уважаеми родители, учители, колеги, На страниците на нашия сайт ще намерите обучителни игри, които са съобразени с учебното съдържание за съответния клас. Всяка игра съответства на конкретен учебен материал. Вашето дете или ученик може да започне от която игра желае. Препоръчваме да се използват последователно, за да не се пропуска материал. Но ако детето желае, може да се обучава с игрите и в разбъркан вид. Когато преминете една игра, ще получите отметка, ще играта е премината. Не е необходимо да стоите до детето/ученика, за да преминава то напред. Всеки курс разполага със занимателен екран, кратичко указание, и подсказки - ако някой се затрудни. Игрите за забавни, и обучават децата както на задължителния учебен материал, така и на допълнителен материал, който развива тяхното логическо и аналитично мислене, и въображение.

4.1 Пресмятаме с числата до 1000

Пресмятаме с числата до 1000

ВИЖ ПОВЕЧЕ
4.2 Искам да смятам с числата над 1000!

Искам да смятам с числата над 1000!

ВИЖ ПОВЕЧЕ
4.3 Пресмятам с числата след 1000

Пресмятам с числата след 1000

ВИЖ ПОВЕЧЕ
4.4 Геометрия за любознайковци

Геометрия за любознайковци

ВИЖ ПОВЕЧЕ
4.5 Геометрия за шампиони

4.5 Геометрия за шампиони

ВИЖ ПОВЕЧЕ